ARMAN Butik

projeler

ARMAN BUT�K 
Arman BUT�K 750 m² in�aat alan�na sahiptir. Giri� kat 2+1 üst katlar ise 3+1 olarak tasarlanm��t�r.
2+1 = 87 m²
3+1 = 105 m²
Toplamda 6 kattan oluşup, her katta tek daire bulunmaktad�r. Prekast Cephe Sistemi Sayesinde Mükemmel Görsellik ve Üst Düzeyde Is�-Ses Yal�t�m�na Sahiptir. 6 Dairelik bu projemiz tamamlanmas�na az bi süre olup Pendik - Sapanba�lar�'nda ev sahiplerine e�siz bir ya�am sunmak üzere bitme a�amas�ndad�r.

Lansman Fiyatlar� Ve Sat��lar �çin Sizleri Sat�� Ofisimize Bekliyoruz...

Arman Butik'in Belirgin Özellikleri

 • Uzaktan eri�im ile (cep telefonu,tablet,pc);
 • Tüm ���klar�n tek tek aç�l�p kapat�labilmesi,
 • Prizler'in aç�l�p kapat�labilmesi,
 • Kombinin aç�l�p kapat�lmas� ve derecesinin ayarlanabilmesi,
 • Klimalar�n aç�l�p kapat�labilmesi ve derecesinin ayarlanabilmesi,
 • Panjurlar�n aç�l�p kapat�labilmesi,
 • Televizyonun aç�l�p kapat�labilmesi ve kanal de�i�tirme, ses düzeyi ayarlayabilme özelli�i,
 • Hareket sensörü (h�rs�z alarm�)
 • Gaz s�zd�rma alarm�,
 • Su bask�n alarm�,
 • Yang�n alarm�,
 • Senaryo olu�turularak, ses komutuyla uzaktan eri�imin harekete geçirilebilme özelli�i,
 • Merkezi elektrikt süpürgesi yap�lacakt�r.
 • Is�tma, kombili sistem ile sa�lan�cakt�r.
 • Kullan�lan tüm vitrifiye, armatür ve seramik ürünleri V�TRA marka olup, yeni sezon ürünleri kullan�lacakt�r.
 • �sveç üretimi ithal 10mm derzli laminant parke kullan�lacakt�r.
 • Birinci s�n�f mobilya - kap� tercih edilecektir.
 • Mutfak dolaplar� ve kapaklar� MDF'den üretilecek ve  ankastre ürün olarak ta FRANKE marka tercih edilecektir.
 • Klasik mutfak tasar�m� yap�lacakt�r.
 • Her dairede 2'�er adet multi klima olabilecek, klima alt yap�s� yap�lacakt�r.
 • PVC do�ramalar P�MAPEN marka olup, camlarda ise ISICAM KONFOR marka tercih edilecektir.
 • Otomatik panjur sistemi bulundurulacakt�r.

Ortak Alanlar

 • 10 ki�ilik asansör bulunmaktad�r.
 • Aç�k otopark ile araç parklar� sa�lan�lacakt�r.
 • Hidrafor sistemli, 10 Ton kapasiteli su deposuna yer verilecektir.
 • Her daireye özel depo yap�lacakt�r.
 • Kamelya yap�lacakt�r.
 • 1.S�n�f Peyzaj ile harika bir görselli�i içinde bar�nd�rmay� hedeflemekte ve 25 adet yeti�mi� a�aç dikilecektir.

Güvenlik

 • Güvenlik kameralar� yerle�tirilecektir.
 • Renkli görüntülü diyafon yap�lacakt�r.
 • �ifreli bina giri� kap�s� bulundurulacakt�r.

Yeniliklerimizden, projelerimizden ve size sunduumuz hizmetlerden daha hzl haberdar olmak iin ltfen E-Bltenimize e-posta adresinizi yazarak kayt olunuz.
ARMAN YAPI
Mhendislik Mimarlk
naat Sanayi ve Tic. Ltd. ti.
Copyright 2017 Arman Yapı Mimarlık İnşaat | Tm haklar sakldr.